Over bewust leven

Bewust Leven, wat bedoel ik daarmee?

In de eerste plaats draait alles om ‘het Leven’ zelf, over alles wat in en met jou gebeurd, maar ook met alles daarbuiten, de aarde en het Universum. Dat laatste kunnen we niet zo goed waarnemen, maar wel wat de invloed van de mensen is op het grotere geheel, de aarde.

Mijn intentie is mensen BEWUST te maken van wie, of beter gezegd wat, ze in de basis zijn. De mensheid is  niet voor niets geschapen of ontstaan. We zijn hier met een duidelijke reden, die echter nog lang niet voor iedereen duidelijk is. Dat heeft bij mij ook lang geduurd, maar daar is nu wel iets in veranderd.

Door te ontdekken (bewust te worden), wat de mens beweegt en waar we KRACHTIG in zijn, ontdekken we ook welke WAARDE we als mens hebben. Voor onszelf, de mensen om ons heen en voor het grote geheel.
Geloof me, het merendeel van de mens kent zijn WAARDE nog niet.

De mens(heid) heeft een ongekende KRACHT en WIJSHEID in zich. Hierdoor zijn we ‘groot’ geworden, ‘OPPERMACHTIG’ aan het overige Leven op aarde.
We benutten die kracht en wijsheid allang niet optimaal meer, simpelweg omdat ‘het systeem’ waardoor wij mensen bewegen en ‘doen wat we doen’, sinds we als mensheid oppermachtig zijn een beetje ‘verdwaald’ is geraakt.
Ongemerkt zijn we een andere weg ingeslagen, waarin de aandacht van de mens(heid), zich onbewust meer naar buiten begon te richten. Het ‘overleven’ in de oude vorm, waar de aandacht ligt bij het in leven houden van het lichaam, is langzaam uit het zicht  ‘verdwenen’ en verandert in een nieuwe vorm. Het  ‘LEVEN’  waar het hoofd de RUIMTE heeft om zich met iets anders bezig te houden dan het lichaam.

De mensheid blijft echter ‘in beweging’: evolueert en ontwikkelt zich steeds meer op andere gebieden, waardoor natuurlijk ook de wereld om ons heen veranderd. Het Leven wordt op veel gebieden makkelijker, waardoor de KRACHT en WIJSHEID  in het lichaam zich heel langzaam op een andere manier tot elkaar gaan verhouden. Fysiek hebben we steeds minder KRACHT nodig en het hoofd, neemt een steeds belangrijkere plek in als blijkt (de mens bewust wordt van het feit) dat het brein heel veel INFORMATIE in zich op kan nemen. De toenemende stroom van informatie, zorgt ervoor dat er minder ‘spreek’ ruimte is voor de wijsheid van binnen.
Prima, zolang het GOED gaat met het lichaam.

Zolang dat goed gaat, en we in grote lijnen ‘gelukkig’ zijn (een dak boven ons hoofd, voldoende eten en drinken en alles wat we nog meer wensen…) LEVEN we.
Tot één of meerdere van de belangrijke facetten van dat LEVEN wegvallen. Dan komt het ‘OVER-LEVEN’, weer in beeld, waar het lichaam op een verkapte eigen manier ‘spreekt’.

Dat spreken gaat op 2 manieren:
* door een fysiek ongecontroleerde beweging te maken en/of
* de wijsheid van het lichaam (het ONBEWUSTE deel) komt naar boven drijven in het BEWUST-ZIJN  van het hoofd. Waardoor we onszelf de vraag gaan stellen wat nu eigenlijk écht belangrijk is in het LEVEN. Een nieuwe ervaring, waarbij het lichaam ‘contact’ maakt met het hoofd en het ‘dwingt’ om er iets mee te doen. Maar het brein pikt de signalen van het lichaam lang niet altijd op, waardoor de situatie lang hetzelfde blijft, tot er weer iets nieuws gebeurd.

Pikt het brein het signaal wel op, dan zorgt deze ‘openbaring’ vaak voor grote veranderingen in ons leven. Niet in ‘wie’ of ‘wat’ we zijn, maar wel in de manier waarop we ons ‘bewegen’.  Hoe we met de situatie omgaan.
Als het hoofd de verbinding kan maken met het lichaam, voelen we zowel de KRACHT als de WIJSHEID toenemen en wordt een ‘STIP aan de horizon’ duidelijk zichtbaar. Ook al weten we nog niet wat die STIP precies inhoud, we bewegen ons ernaartoe, met de wetenschap dat het GOED is. Van daaruit gaan we weer verder met ons LEVEN, Tot er weer een moment komt dat het (L)even niet vanzelf gaat. Dan herhaalt dit proces zich opnieuw.

En zo groeit een deel van de mensen als vanzelf  in het BEWUST(-zijn van het) LEVEN. Zo ben ik in relatief korte tijd ook in BEWUST-ZIJN gegroeid.

Bij een steeds grotere groep mensen blijkt het proces toch anders te verlopen, doordat zij lange tijd de signalen van het lichaam niet ziet en dus onbedoeld ‘ont-kent’. Als de aandacht van het brein te vroeg al ver van het lichaam verwijderd raakt, is het niet meer in staat om de signalen ‘op te pakken’ (te herkennen) wat voor on-balans zorgt in wat ik noem het (on)bewuste systeem van denken en doen van de mens.
Deze onbalans  ‘past’ niet in de huidige maatschappij waarin we nu leven. We zien het bewijs in de stijging van wachttijden bij Jeugdzorg en de GGZ. Allemaal kinderen en volwassen mensen, waarbij het (on)bewuste systeem van denken en doen op een andere manier omgaat met de informatie die binnenkomt, dan het zou moeten doen.

Dat steeds meer mensen in ON-BALANS raken heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is echter wel:
De informatie die van buitenaf ‘aangeboden’ wordt, is niet DIENEND voor een GEZOND, WIJS en KRACHTIG  lichaam. waardoor het moeilijker is de verbinding te maken tussen hoofd en lichaam.

Het is volstrekt logisch, dat de verbinding tussen beiden moeilijker te maken valt. Vergelijk ze met 2 mensen die compleet andere interesses hebben en je beseft dat de kans dat deze 2 gaan samenwerken miniem is. En zo is het ook met de verbinding tussen hoofd en lichaam.

Zolang de mens(heid) geen INZICHT heeft in hoe het proces werkt, gaat er ook geen verandering plaatsvinden, vandaar mijn schrijven.

Ik heb en bijzondere weg afgelegd waardoor ik tot dat INZICHT ben gekomen. Ik ben, mede dankzij het feit dat het merendeel van mijn leven GOED verlopen is, in staat geweest om de verandering te maken. Van totale onbalans en geen plek meer zien in de huidige maatschappij tot een stabiele vrouw die zich WIJS en KRACHTIG voelt. Ik kan nog altijd  in on-balans raken, maar niet meer zoals het 4 jaar geleden was was. Daarvoor ken ik het systeem te goed. Mijn intentie is om de wijsheid  en de ervaringen die ik heb opgedaan op een zo heldere manier naar buiten te brengen, zodat anderen ook zuivere informatie tot zich nemen, die aansluit bij de wijsheid van het lichaam.

 

♥♥♥♥♥♥♥♥