Een nieuw begin, een nieuwe ‘Waarheid’.

We staan er niet bij stil maar ons lichaam is een zeer krachtige vorm van leven dat als vanzelf in beweging. In oorsprong, slechts om te overleven, maar inmiddels reageert het lichaam op ‘(van) alles’ en moet het aan allerlei voorwaarden voldoen…..
Voorwaarden die voor niemand duidelijk zijn, want iedereen zegt en doet wat anders.

Het leven is voor veel mensen ‘complex’ geworden, en men heeft geen idee wat men kan doen om het te verbeteren.

Het wordt zo langzamerhand tijd dat meer mensen zich BEWUST worden van ‘Het proces van LEVEN en ONTWIKKELEN’, waar we in  worden meegenomen, zodra we geboren worden. Er is geen ontkomen aan.

Als pasgeboren baby krijgen we enorm veel indrukken te verwerken, een OVERVLOED aan ‘onzuivere informatie’, waar het kind-lichaam, in eerste instantie, NIETS mee kan. Het neemt zintuiglijk waar wat er is, en komt vervolgens als vanzelf steeds meer in beweging en groeit. Het leert VAARDIGHEDEN aan, die handig zijn om te kunnen overleven in het moment.

Het kind heeft ook te maken met ouders en andere volwassen mensen die al een leven hebben opgebouwd en DENKEN te weten wat goed is in het leven en wat niet. Zij willen het kind helpen groeien en doen dat vol overgave. Niet BEWUST van de wonderen van het LEVEN en hoe dat als vanzelf groeit en ontwikkeld, waardoor dat ook niet doorgegeven wordt en de VERWONDERING en de LEVENSLUST langzaam VERDWIJNT.

Als je lang en goed om je heen kijkt, ontdek je dat eigenlijk niets ‘waarheid’ is, want niet alleen wij veranderen, maar ook de wereld om ons heen ontwikkeld zich, al is het in een langzamer tempo. In oorsprong dan, want de ontwikkeling buiten ons gaat op dit moment, sneller dan ooit.

“Waar kun je je nog aan vasthouden?”
“Wat is ‘waarheid’?”
“Wat is echt belangrijk?”
“Waar kun je op bouwen?”

“Als niets meer zeker is wat blijft er dan nog over?”

De mens is verder verwijderd van de REALITEIT dan ooit.
WIE je bent doet er feitelijk niet toe. Veel belangrijker is WAT je bent en hoe jij als mens iets toe kunt voegen aan de wereld om ons heen…. En natuurlijk mag je ook ‘niets’ doen, de boel even de boel laten of juiste even flink uit je bol gaan. Maar wees je BEWUST dat elke beweging die jouw lichaam maakt, wat het zegt en doet, GEVOLGEN heeft. En als we deze gevolgen niet zo snel mogelijk doorzien en rechtbreien, dan wordt het leven onoverzichtelijk en zwaar.

Het is de mensheid die ervoor zorgt dat de verandering in de wereld, steeds sneller gaat. Een verandering die voor niemand goed blijkt te zijn.

Kunnen we het tij nog keren?

Als we als het proces van verandering hebben kunnen versnellen, kunnen we het dan ook VERTRAGEN?  En misschien zelfs weer LEEFBAAR maken voor iedereen?

Op persoonlijk vlak heb ik ervaren dat het mogelijk was om mijn eigen leven opnieuw vorm te geven. Geen makkelijk proces en het koste TIJD om alle beweging die gaande was te herkennen, en te onderzoeken waar ik invloed op had en waar niet.  Maar uiteindelijk is het wel gelukt en ik geloof dat iedereen dit moet kunnen.

Nu het proces voor mij helder is, is het veel makkelijker om het door te geven zodat we SAMEN kunnen bouwen aan een betere wereld. Ervan uitgaande dat we dat allemaal willen.

“Verbeter de wereld, begin bij jezelf” heeft voor mij een heldere betekenis gekregen.

Door in te zien WAT wij mensen in de basis zijn  (feitelijk niets anders is dan een vorm van leven dat als vanzelf tot bewegen en praten komt), kan ik anders naar andere mensen kijken.

Dankzij het BEWUSTZIJN (weten door ervaring), dat het gedrag sterk beïnvloed wordt door de omgeving waarin men verkeerd en wat men daarin meemaakt, kan ik steeds weer OPEN en zonder oordeel kijken naar dat gedrag. Of dat nu van mezelf is of van de ander.
Ik beoordeel slechts of het gedrag mij verder brengt in het huidige moment en of de omgeving daar niet al te veel schade aan ondervind. Zo niet dan grijp ik in. Daar ligt mijn grens.
Als ieder ander dat ook doet dan hebben we korte lijntjes en creëren we de meeste duidelijkheid.

Dankzij de ontdekking, dat elk woord, zin en verhaal op meerdere manieren ‘vertaald’ kan worden naar het eigen beeld van wat WAAR of BELANGRIJK is, ben ik gestopt met geloven dat andere mensen WETEN wat goed voor mij is.
Vervolgens ben ik aan een eigen ‘waarheid’ gaan bouwen, waarin de INTENTIE altijd is om het GOEDE te doen, wat echter niet altijd DIRECT lukt…..